Monday, February 22, 2016

Thu Vấn Vương - Đỗ Thị Minh Giang - Nguyễn Văn Thơ - Lệ Tuyền

Mời thưởng thức nhạc phổ thơ Đỗ Thị Minh Giang của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thơ qua tiếng hát ca sĩ Lệ Tuyền 

No comments:

Post a Comment