Monday, May 30, 2016

20 Năm Bến Lạ - Vũ Khanh - Slide Show Co Pham

1 comment:

  1. Nhạc và hình ảnh tuyệt vời. Cám ơn người thực hiện.
    NPN

    ReplyDelete