Tuesday, May 31, 2016

Hè Vui - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Hôm nay các cháu học sinh cả nước bắt đầu vào kỳ nghĩ hè. Các cháu ngoại tôi cũng vậy. Các cháu được cha mẹ cho nghĩ ngơi một tuần lễ, sau đó học hè. Tuần rồi các cháu được đi chơi Vũng Tàu, Mủi Né. Ngoài phần học thêm văn hóa cho các môn học của lớp học năm sau, các cháu còn được học thêm về thể lực, như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội. Cháu gái học múa, Aerobic...Riêng hai cháu nhỏ, ngày 2/6 lại vào trường mẫu giáo, để cha mẹ mưu sinh.
Năm học sau, cháu ngoại lớn nhất đã chuyển cấp, vào lớp 6. Cháu trai kế lớp 5. Cháu gái lớn vào lớp 3. Một mùa hè bận rộn cho ông ngoại để xuôi ngược đưa các cháu học hè. Từ ý tưởng đó, tôi đã cảm tác nên bài thơ nầy...ĐCL

No comments:

Post a Comment