Monday, May 16, 2016

Sinh Nhật Tâm Tình - Người Phương Nam


Ghi chú: Bài thơ này tôi không cố ý làm cho sinh nhật mình vì đã qua rồi. Buồn buồn làm chơi thôi nhưng tình cờ lại đúng vào ngày sinh tính theo ngày âm lịch là mùng 8 tháng 4 năm Bính thân (ngày 14/5/16) nhằm ngày Phật Đản vừa qua. Người em bà con nói mới biết. Chú thích để nhớ ngày sáng tác.
NPN

No comments:

Post a Comment