Sunday, April 15, 2018

Bốn Mươi Ba Năm - Giang Hà


Úc châu vàng là mùa thu
Cũng là quốc hận tháng tư quê nhà
Buồn cho vận nước mưa sa…
Vương màu cờ đỏ dân ta đói nghèo

Bốn mươi ba năm đảng gieo…
Cả nước tuột dốc giàu nghèo cách xa
Đảng là mẹ… đảng là cha…
Dân là đầy tớ sơn hà đảng dâng…

Đất đai sở hữu toàn dân
Nhà nước quản lý…khi cần tiếp thu
Tháng tư nửa nước đi tù…
Nửa kia giải phóng trả thù cả dân…

Triệu người vui… triệu người buồn…
Cùng nhau xuống hố…thiên đường nơi đâu?
Kinh tế lệ thuộc Nga Tàu
Chính trị nô lệ bắc triều cưu mang…

Thảm thương thay nước Việt Nam
Tháng tư quốc hận còn vang nỗi buồn
Mùa thu châu Úc lệ tuôn…
Bốn mươi ba năm… chửa chôn nỗi sầu…

Melbourne 14/4/2018 Mùa Quốc Hận 2018.
Giang Hà 

No comments:

Post a Comment