Friday, April 20, 2018

Chuyện Giàn Thiên Lý


Ha haha!

Lượm trên mạng

4 comments:

  1. Chuyện tình "cực kỳ" lãng mạn của TT Trump! Cám ơn chị T. Kim bỏ công sưu tầm.
    Cười đến không còn thấy "bác" ở đâu nữa!

    ReplyDelete