Saturday, April 14, 2018

Thăm Hỏi Bạn - Thơ Sương Lam - Youtube Marian Tran

1 comment:

  1. Cám ơn Tố Kim đã luôn ủng hộ tinh thần chị SL và chuyển chia sẻ tiếp tâm tình của chị SL đến các độc giả của Blog Người Phương Nam.
    Cám ơn chị Marian Tran đã thực hiện youtube đẹp này.
    Chúc an lạc đến tất cả qúy thân hữu nhé. Smile!

    Sương Lam

    ReplyDelete