Friday, February 20, 2015

"Ly Rượu Mừng / Xuân Miền Nam"

 Mời quý vị thưởng thức một bản nhạc xuân bất hủ qua ba giọng ca của Saigon năm cũ

No comments:

Post a Comment