Monday, February 23, 2015

Một Chút Tết Paris

Mời quý vị lướt qua vài hình ảnh Tết ở China town Paris 13


Mời quý vị click vào ảnh dây pháo dưới đây để xem đốt pháo như tết xưa quê nhà  


Hình ảnh và Video: Gia Như Huỳnh

No comments:

Post a Comment