Saturday, February 14, 2015

Nguồn Gốc Valentine Có Từ Việt Nam Xa Xưa !!!


Thiệt không sai tí nào khi nói "Chẵng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu"

VALENTINE = VA - LĂN - THAI  

Quý vị có biết chữ VALENTINE từ đâu mà ra  không? Đừng có giật  mình! Hoàn toàn từ tiếng VN mà  ra đó.

Này nhé, chữ VALENTINE nguyên thủy như thế  này:
- Chữ VAva chạm, tiếp xúc
- Chữ LĂNlăn lộn , gần gũi
- Chữ THAI là cái bào thai

Tóm tắt, Valentine nghĩa là va chạmrồi lăn lộn (lăn lộn ở đâu?) rồi có thai.

Trời ơi là trời! Báo chí VN! Họ có còn cái đầu không hả trời?
LD

TB - Xin quý vị đọc một đoạn bài viết bất hủ này dưới đây.Kim Hoa sưu tầm

1 comment:

  1. Trích dẫn vớ vẩn, làm gì có cái cơ quan duy trì văn hóa Việt thuộc bộ nghiên cứu văn hóa VN???

    ReplyDelete