Friday, August 19, 2016

Bướm Lan - Phong Lan (Cảm họa theo vần bài Lễ Vu Lan của thi hữu LTDQB)


Lễ Vu Lan

Hàng năm tháng bảy cúng Vu Lan
Con cháu thân yêu lại lập đàn
Nhớ truyện Kiền Liên lo cứu mẹ ,
Nhờ ơn Phật Tổ dạy kiên gan ...
Họ hàng van vái buông tà niệm ,
Cha mẹ cầu xin giữ thiện căn ,
Địa ngục A Tỳ không bị đọa
Tây Phương Cục Lạc hưởng an nhàn

LTDQB


(Bài thơ Lễ Vu Lan được viết ở phần comment cho truyện ngắn "Bơ vơ phận già")

No comments:

Post a Comment