Friday, August 26, 2016

Làm Lớn Lắm!

Bảy về Việt Nam, Dì Tám khoe:
– Dì mới gả con Hai cho ông lớn lắm ở bển đó con!
– Ổng làm gì vậy Dì?
– Thằng Sáu dịch là tiến sĩ, PhD., gì đó. Giấy nè con.
– Đúng là PhD nhưng họ ghi tắt của chữ này nè Dì:  Pizza Hut Deliveryman.


Lượm trên net

No comments:

Post a Comment