Monday, October 17, 2016

Én Đợi Chờ Xuân - Đỗ Công Luận

Thưa ACE,
Có lẽ do biển động, mấy ngày nay từng đàn én bay lượn cao trên bầu trời quê tôi. Chim én về báo hiệu mùa Xuân, dù hơn 3 tháng nữa mới đến Tết dân tộc. Từ hình ảnh đó đã cho tôi ý tưởng bài thơ. 
Trân quý. ĐCL

No comments:

Post a Comment