Saturday, October 22, 2016

Vừa Đi Vừa Run ...


Tục xưa , tên xấu thì dễ nuôi .

Nhà nọ có 4 người con trai được đặt tên là Cút , Cu , Thiến và Ðớp .


Một hôm , ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi .

Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần, người bạn cũng vui lắm.

Ðến bữa ăn , người vợ bảo thằng út :
- Dọn cơm cho bác , Ðớp !
Người bạn hơi phật lòng , ăn qua loa vài chén rôi đứng dây .


Người vợ bảo đứa thứ hai :
- Múc nước cho bác rửa , Cu !
Lần này ông bạn giận tím mặt , liền chào ra về .


Người vợ ngớ người ra , không hiểu làm sao cả , bèn bảo thằng con lớn :
- Dắt xe cho bác , Cút !


Đến lúc này ông bạn không nhịn được , vừa đi vừa nói lầm bầm gì nghe không rõ, người vợ tưởng ông khách cần người đưa ra khỏi cổng làng bèn sai thằng thứ ba :
- Đưa bác ra cổng ... Thiến ! 


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment