Monday, October 24, 2016

Bài Tango Cuối Cùng - Obama & Lệ Thu

Lời người thực hiện Youtube
"Bạn nào muốn chụp kỷ niệm nhảy Tango với Obama thì gởi cho tôi 1 tấm hình nhá tien100@yahoo.fr ☺"

No comments:

Post a Comment