Friday, February 17, 2017

Quá đẹp! - Hội Chợ Và Triển Lãm Hoa Lan Tại Westminster Mall Orange County

Mời click vào hình để xem bộ ảnh hội chợ và triển lãm hoa lan tại Wesminter CA ngày 10/2 - 12/2/2017 vừa qua.

No comments:

Post a Comment