Saturday, February 18, 2017

Phản Diện Tình Yêu - Thơ Người Phương Nam - Nhạc nền: Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu - Lính Thủy Thực HiệnPhn Din Tình Yêu

Cho những ai sắp kết hôn và đã thành hôn

Ngày xưa yêu quá là yêu
Chỉ nghe giọng nói đã xiêu lòng người
Lại thêm ánh mắt nụ cười
Ngất ngây say đắm một trời thương yêu
Một ngày không gặp buồn hiu
Nguyện thề sống chết nếu yêu không thành
Bên nhau xây đắp mộng lành
Mơ ngày hôn lễ chính danh vợ chồng
Cho nhau ân ái mặn nồng
Bỏ khi thương nhớ ngày mong tháng chờ
Để rồi khi tọai ước mơ
Mới hay thực tế chẳng thơ mộng gì
Sau thời trăng mật mấy khi
Chòang vai âu yếm thầm thì tiếng yêu
Bây giờ vất vả đủ điều
Lại thêm tật xấu khó chìu như xưa
Nhiều lúc còn thấy khó ưa
Chanh chua gắt gỏng,  người xưa đâu rồi
Bây giờ đành chịu đựng thôi
Bao nhiêu chân tướng lần hồi hiện ra
Thì đây là lúc ngộ ra
Yêu nhau chung sống mới là hiên ngang
Giờ đây biết đá biết vàng
Hôn nhân không chỉ nói càng yêu suông
Hy sinh, thông cảm, nhịn nhường
Mới là nền tảng lót đường trăm năm

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment