Friday, February 24, 2017

Viết Sai Chính Tả!


Một cán bộ lớn có danh vị tiến sĩ ở XHCNVN sang Mỹ du lịch. Lúc trở về, ông ta oang oang:
 - Ở MỸ Phòng vệ sinh, bảng đề "NAM"  nhưng nó viết ngược, thành "MAN",
Còn nữ, thì thay vì viết "VỢ NAM" nó ghi nhầm thành "WOMAN".

Thiệt là! Viết sai chánh tả cả. Vậy mà cũng tự hào là đất nước văn minh, mới chết chứ !!! 

Một "đỉnh cao trí tuệ" khác thì nói Mỹ sang VN bị thua trận nhủng học đủọ̉c cách ăn thịt chó... nên trong siêu thị chỗ nào cũng bán: CHÓ NÓNG....hot dog....hê hê 

Lượm trên net

No comments:

Post a Comment