Thursday, February 16, 2017

Đời Người Chính Là: Có Tiền, Làm Chuyện Tốt, Không Tiền, Làm Người Tốt


Cổ nhân thường nói: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, con người sinh ra ai cũng đều mang trong mình cái bản tính lương thiện đó. Vậy nên, đừng đắn đo khi làm một người tốt, vì đó mới chính là con người chân thật của bạn!

Có một ngày bạn đột nhiên phát hiện, khi bạn tốt, đối với người khác mà nói tựa như một viên kẹo ngọt, ăn hết là hết rồi.
Nhưng khi bạn không tốt, tựa như một vết sẹo để lại, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, đây chính là bản tính con người.
Nếu có người, chỉ vì một điểm tốt của bạn, mà bỏ qua tất cả những điểm không tốt, thì đó chính là người mà bạn nên trân trọng. Bởi vì đại đa số con người ta, chỉ vì một điểm không tốt của bạn, mà có thể quên đi tất cả những điểm tốt mà bạn có.
Trên cuộc đời này, ai cũng sẽ trưởng thành sau vấp ngã, kiên cường sau khi rơi lệ…

Đời người, nói cho cùng:
Trăm mùi vị tự mình phải nếm trải
Bao khổ đau chính mình phải đương đầu
Gió mưa rơi rụng chính mình phải che chắn
Dùng cái tâm háo hức say mê để làm việc, dùng cái tâm hàm ơn để làm người.
Có tiền, làm chuyện tốt, không tiền, làm người tốt
Cuộc sống chính là như vậy…
       Không một lần vấp ngã, làm sao biết ai sẽ đỡ bạn dậy?
       Không một lần gặp sự cố, một lần rơi rớt, thì sao biết được ai sẽ ra tay giúp đỡ bạn đây?
Nhờ vả người khác giúp đỡ, giống như nuốt thanh kiếm ba thước.
Dựa vào người khác giống như đi trên chín tầng mây.
 Người với người không phải đều sẽ có tín nhiệm. Tâm cùng tâm, không phải đều thực lòng gửi gắm.

 Giúp người khi gặp hoạn nạn vĩnh viễn sẽ như dệt hoa trên gấm, là nghĩa cử cao đẹp nhất, cũng chính là bản tính chân thật của con người.

Tuệ Tâm, theo Cmoney

No comments:

Post a Comment