Thursday, January 18, 2018

Thiên Nhiên Qua Con Mắt X-Ray - Quá Đẹp!

Cỏ cây hoa lá, động vật được Arie van't Riet chụp bằng tia X-Ray, sau đó chỉnh màu, trở thành những bức ảnh nghệ thuật.
Arie vốn là tiến sĩ nghiên cứu vật lý bức xạ người Hoà Lan. Ông chụp hình thiên nhiên bằng tia X-quang, sau đó số hóa hình ảnh. Bước cuối là dùng phần mềm photoshop để tô màu lên các bức ảnh đen trắng. 

Lam Thu
Ảnh: x-rays

No comments:

Post a Comment