Wednesday, January 17, 2018

Thương Tiếc Cụ Bà Ong Ngân Kiều - Trầm Vân

1 comment:

  1. Đa tạ thi huynh Trầm Vân. Bài thơ điếu người quá cố thật xúc động. Bên kia thế giới, má em chắc sẽ ngậm cười yên giấc ngàn thu.
    Trân trọng.
    NPN

    ReplyDelete