Wednesday, March 21, 2018

Ca Dao Tục Ngữ - Những Câu Năm Chữ


1.- Nói ngọt lọt đến xương.
2.- Đồng tiền liền với ruột.
3.- Mua pháo mượn người đốt.
4.- Đánh lệnh giết bò nhà.
5.- Giáo giở như bàn tay.
6.- Thơn-thớt tí đầu lưỡi.
7.- Giang-châu nhẹ-nhàng đội.
8.- Cả vú lấp miệng em.
9.- Rồng vàng đến nhà tôm.
10.-Thòi-nòi bỏ giỏ cây.
11.- Hò voi bắn súng sậy.
12.- Cõng rắn cắn gà nhà.
13.- Bụt không ăn mày ma.
14.- Giới vẫn chiều vận đỏ.
15.- Mặt khó như tế tổ.
16.- Đầu gối tranh trưởng nam.
17.- Thằng chết cãi thằng khiêng.
18.- Con em ẵp con chị.
19.- Cây củ ấu bóng rợp.
20.- Trèo cao phải ngã đau.
21.- Cái khó bó cái khôn.
22.- Người dát nát người bạo.
23.- Tốt danh hơn lành áo.
24.- Phép vua thua lệ làng.
25.- Hết nạc vạc đến xương.
26.- Mía ngon đánh cả cụm.
27.- Ma chẳng thương người ốm.
28.- Khỉ chớ dậy trèo cây.
29.- Xẩy vai xuống cánh tay.
30.- Há miệng mắc quai nón.
31.- Thấy đỏ ngỡ là chín.
32.- Đen đầu kể là người.
33.- Nói thẳng hay trái tai.
34.- Người khôn hiện ra mặt.
35.- Cạn ao bèo đế đất.
36.- Nói một tấc đến giời.
37.- Áo tơi che giời mưa.
38.- Dùi đục chấm mắm cáy.
39.- Gà tức nhau tiếng gáy.
40.- Trâu lấm hay vẩy càn.
41.- Dậy ông Cống vào trường.
42.- Khen phò-mã tốt áo.
43.- Áo mới gặp ngày hội.
44.- Giấy rách giữ lấy lề.
45.- Ghét đào đất đổ đi.
46.- Cắm sào xâu khó nhổ.
47.- Rậm người hơn rậm của.
48.- Tiền rợ quá tiền trâu.
49.- Miệng cá đã cắn câu.
50.- Cái tép chẳng chật bể.
51.- Thầy già con hát trẻ.
52.- Thày dốt đọc canh khôn.
53.- Kẻ cắp lại già mồm.
54.- Sạch mặt hơn béo bụng.
55.- Mật mỡ đỡ người vụng.
56.- Cơm gạo đổ lỗ hà.
57.- Của đồng quyến của nhà.
58.- Con cũ rủ con mới.
59.- Già còn chơi trống bỏi.
60.- Nát cũng thể nồi đồng.
61.- Lợn lành chữa lợn què.
62.- Cá lớn nuốt cá bé.
63.- Lừa già đẻ con ngựa.
64.- Mèo nhỏ bắt chuột con.
65.- Hộ-pháp nhặt lá hoa.
66.- Ăn mày đòi sôi gấc.
67.- Giời mưa mưa cho khắp.
68.- Đất gấu gấu lại mọc.
69.- Trâu chậm uống nước đục.
70.- Con mắt để chốc ngôi.
71.- Hai tay vày lỗ miệng.
72.- Đầu gối quá mang tai.
73.- Hai thưng vào một đấu.
74.- Mười người như một chục.
75.- Sẩy nhà ra thất-nghiệp.
76.- Đóng cửa đi ăn mày.
77.- Con hát mẹ khen hay.
78.- Chứng nào vẫn tật ấy.
79.- Coi người nửa con mắt.
80.- Làm giầu hai bàn tay.
81.- Gà què quẩn cối xay.
82.- Voi già đứng hảo hạng.

Lê Hoàng Ân biên soạn

No comments:

Post a Comment