Saturday, March 17, 2018

Thà Chết Sướng Hơn!


Một con muỗi đực đang bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép.

Quá uất ức, linh hồn muỗi không siêu thoát được lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc:
- Thưa ngài, con làm chi nên tôi đâu để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin ngài cứu xét cho con được hồi sinh.
- Thế anh chích người ta không.
- Thưa không. Hoàn toàn không. Chỉ đám muỗi cái khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi con  dânchay trường”. Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật hoa thôi.

Thượng Đế gọi đám bác sĩ, kỹ mang blue print ra coi lại.
Kỹ trưởng coi xong, kính cẩn:
- Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài hồi khai thiên lập địa thì chỉ muỗi cái trưởng thành mới chích hút máu người động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi giống. Muỗi cái vòi dạng đặc biệt thể xuyên thủng da người động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để nguồn protein để sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi đầu loe ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái hoặc mật hoa thôi,  tuyệt đối không chích ai được.
Tóm lại, muỗi đực dânăn chay trường”.

Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm:
- Thế anh chíchmấy nàng muỗi cái không?
Muỗi đực lật đật lại sát gần Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua:
- Thưa ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này chích được ai!
- Anh hiểu sai ý ta rồi. Ta hỏi anh chíchmuỗi cái bằng cái vòi khác , cái vòidưới kia kià.
Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực.
Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận:
- Thưa, cái vụ này thì . đều đều.
Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán:
- Chính anhchích” con muỗi cái, bầu, cần protein
để nuôi con anh, mới phải đi chích máu người. Nếu anh đừng chích thì  cũng chỉ hút sương, hút mật, cũngtrường chaynhư anh thôi
Kể cũng không oan uổng

Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối , bật khóc nức nở.
Thượng đế mềm lòng:
- Thôi được, ta thể cho anh sống lại với một điều kiện.
- Điều kiện , thưa ngài?
- Anh sẽ không bao giờ đượcchíchmuỗi cái nữa.
Anh bằng lòng không?

Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ 1 lát, lẩm bẩm:
Nếu vậythà chết sướng hơn !.!.!...!

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment