Friday, April 6, 2018

Tiếng Việt Thời Đại XHCN..VNCS....


What the hell is it?

1 comment:

  1. Hết hồn ! Nghĩ lại; Khi ở các quốc gia , mà sự thất học lên ngôi, thì mọi chuyên liên quan đến Văn-hóa, đạo đức và nhân cách của đại đa số dân chúng sẽ .... tuột dốc .... không phanh. Hóa ra , chuyện này bé.

    ReplyDelete