Thursday, July 15, 2021

Mười Điều Răn Của Kiếp Vợ Chồng - The Ten Commandments Of Marriage (Song Ngữ)

 

Commandment 1.
Marriages are made in heaven. But so again are thunder and lightning.
Hôn nhân - quà tặng từ Trời
Phong ba, bão tố hỡi ơi, nối liền!

Commandment 2.
If you want your wife to listen and pay strict attention to every word you say, talk in your sleep.
Còn ai nếu muốn vợ hiền
Nghe chồng giảng thuyết lời khuyên ngọt ngào
Thì đây kinh nghiệm gửi trao
"Nói trong giấc ngủ"... biết sao bây giờ?

Commandment 3.
Marriage is grand -- and divorce is at least 100 grand!
Hôn nhân - nếu đáng ngàn tờ
Bạn ơi! ly dị sơ sơ triệu lần!!

Commandment 4.
Married life is very frustrating.
In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens.
In the second year, the woman speaks and the man listens.
In the third year, they both speak and the neighbors listen.
Vợ chồng khó hiểu vô ngần
Năm đầu chồng nói vợ vâng dạ liền
Năm sau vợ nổi cơn điên
Lão chồng im miệng với niềm xót xa
Rồi từ năm đó trôi qua
Hai bên đấu khẩu tội nhà kế bên!!

Commandment 5.
When a man opens the door of his car for his wife, you can be sure of one thing: Either the car is new or the wife is.
Hôm nào mưa thuận gió hiền
Thấy chồng mở cửa vợ êm ấm ngồi
Cá vui được một thua mười
Hoặc xe, hoặc vợ ... chẳng thời mới mua!

Commandment 6.
Marriage is when a man and woman become as one. The trouble starts when they try to decide which one.
Phu thê - lời dạy ngàn xưa
Chàng nàng ngôi một cho vừa yêu thương
Một ngôi nhưng đếch ai nhường!
Thế là nội chiến tang thương khắp miền

Commandment 7.
Before marriage, a man will lie awake all night thinking about something you say.
After marriage, he will fall asleep before you finish.
Nhớ khi ván chửa đóng thuyền
Em than anh nghĩ trắng đêm muốn khùng
Bây giờ nên nghĩa vợ chồng
Bà chưa nói hết thì ông ngủ rồi!!

Commandment 8.
Every man wants a wife who is beautiful, understanding, economical, and a good cook.
But the law allows only one wife.
Đương nhiên sống ở trên đời
Ai không ước vợ là người cảm thông
Ước cô má thắm môi hồng
Eo thon ngực bự cho ông phê hoài!
Ước có cơm nước mỗi ngày
Chăm làm, cần kiệm chóng xây nhà lầu
Ước rồi chỉ chuốc thương đau
"Đa thê" lệ đó bỏ lâu lắm rồi!!
Luật giờ một vợ mà thôi
Ôi sao chua xót một đời đắng cay.

Commandment 9.
Marriage and love are purely matter of chemistry. That is why wife treats husband like toxic waste.
Ái tình rượu ngọt nồng say
Hôn nhân - hòa hợp của hai mái đầu
Thế mà vợ có hiểu đâu!
Xem chồng như độc chất màu VC!!

Commandment 10.
A man is incomplete until he is married. After that, he is finished.
Cuối cùng, sự thật bẽ bàng
Trai chưa lấy vợ chưa mang khí hùng
Lấy rồi thôi thế là xong
Coi như toi mạng ... khổ không hả Trời ? ......

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment