Monday, July 12, 2021

Tuổi Già Trên Quê Hương Ngày Nay


 Lượm trên mạng

1 comment:

  1. So sad!😢
    Tụi chóp bu vẫn sung sướng trên xương máu của người dân!😡
    NgànThu

    ReplyDelete