Thursday, May 16, 2013

Giá Trị Cuộc Sống - Những Hạt Mưa


Giáp mặt cuộc đời

Hi!Hai sưu tầm & minh họa


                   NHỮNG HẠT MƯA


http://3.bp.blogspot.com/-g4L9y5KI6Mg/T2BUPAqOoGI/AAAAAAAAQm8/-FAJTL0lgIA/s1600/aesop.jpg

Có một bác bác nông dân có một mảnh ruộng lớn. Bác dùng nhiều thời gian để cày ruộng và trồng ngô. 

Khi những cây ngô bắt đầu phát triển, mỗi ngày bác lại làm việc để nhặt sạch cỏ dại, vì ruộng ngô cung cấp thức ăn và tiền cho gia đình bác. 
Nhưng một số thứ có vấn đề. Đã không có mưa trong nhiều tuần nay, và những cây ngô nhỏ bắt đầu khô và đổi thành màu nâu. Bác nông dân biết bác sẽ mất cả vụ mùa nếu không có mưa sớm, nhưng bác không thể làm gì để có mưa. 
Một ngày khi bác nhìn lên bầu trời xanh và mong ước có mưa, hai hạt mưa nhỏ, trong đám mây trên đầu bác, nhìn thấy bác. 
"Nhìn bác nông dân đó kìa", một giọt nói "Tôi thấy tiếc cho bác ta. Bác ta đã làm việc rất chăm chỉ trong ruộng của mình, và bây giờ ngô của bác đang khô héo. Tôi ước tôi làm điều tốt cho bác." 
"Đúng vậy" giọt còn lại nói, "nhưng bạn chỉ là giọt mưa nhỏ. Bạn còn thể làm gì? Tại sao, bạn còn thậm chí còn không làm ướt nổi một cây ngô!" 
"Vậy thì," giọt đầu tiên nói, "Tôi biết tôi quá nhỏ để làm nhiều việc, nhưng ít nhất tôi có thể cổ vũ bác nông dân một ít. Và tôi luôn muốn làm tốt nhất những gì tôi có thể. Nhưng ít nhất điều tôi có thể làm là thử. Tôi sẽ xuống dưới ruộng. Tạm biệt!..." http://thanhhai.violet.vn/uploads/resources/blog/2439/mua_500.jpgGiọt đầu tiên rơi xuống, và giọt thứ hai quyết định đi theo. Một giọt thứ nhất rơi xuống mũi của bác nông dân; giọt khác rơi lên một thân cây ngô. 

"Trời ơi" bác nông dân nói để tay lên mũi. "Cái gì đó? Một hạt mưa! Tôi tin nó sẽ mưa mà." 
Không lâu sau hai giọt đầu rơi xuống ruộng rồi giọt thứ ba nói, "Vậy nếu họ đi tôi nghĩ tôi cũng sẽ đi. Tôi đến đây!" Và hạt mưa nhỏ đó rơi xuống một một cây ngô khác. 
Trong lúc đó, hàng nghìn hạt mưa đã tập hợp để nghe bạn của họ đang nói về cái gì. 
Khi họ thấy ba giọt đầu tiên đã đi để giúp và cỗ vũ bác nông dân, những hạt khác nói "Tôi cũng muốn giúp". Và chúng rơi xuống. 
"Tôi nữa, tôi nữa! Những giọt khác kêu lên và chẳng bao lâu thì mưa rơi to hơn, và những cây ngô được tưới nước. Nó giờ đã phát triển và đã chín, tất cả vì hạt mưa đầu tiên quyết định làm tốt nhất có thể và là người giúp đỡ. Vì ai luôn làm tốt nhất có thể,

Điều tốt nhất sẽ trở nên tốt hơn,
Nhưng ai trốn việc hoặc làm qua loa nhiệm vụ,
Anh ta đã để điều tốt bỏ mà đi.

http://2.imimg.com/data2/KJ/GJ/MY-3724995/rain-water-harvesting-250x250.jpg

Biên dịch: Bùi Huy Khang 
Nguồn: Strong and True, Abeka Books 

No comments:

Post a Comment