Thursday, May 16, 2013

Hảo Tâm - Người Phương Nam


Tôi có người em bạn dì
Tính tình khí khái không gì bỏ qua
Thương người hơn chính thương ta
Đầy lòng nhân ái quên ta giúp người
Gia Như con gái em tôi
Giống như má cháu tình người ưu tiên
Gia đình đã đủ chuyện phiền
Còn thêm gồng gánh xóm giềng lân bang
Cuối tuần được chút rảnh rang
Bồng con hàng xóm về chăn không tiền
Bà con tứ xứ khắp miền
Hằng tuần điện thọai tâm tình gọi qua
Việt Nam, Úc, Mỹ, Ca-da(Canada)
Nửa vòng trái đất tuy xa mà gần
Cho nhau tin tức người thân
Ai đau, ai bệnh ân cần ủi an
Ai cần giúp đỡ thở than
Thắt lưng buộc bụng sẵn sàng cho ngay
Nghe ai mãn kiếp lìa đời
Nghĩa tử nghĩa tận Eu-ro gởi liền
Ai vong ai phụ chẳng phiền
Lòng mình chỉ trọn một niềm sớt chia
                                        
Người Phương Nam                              

No comments:

Post a Comment