Saturday, May 18, 2013

Nỗi Khổ Của Bà Nội Trợ - Người Phương Nam

Mỗi lần đi chợ, gặp bà nào cũng nghe than một câu giống y như nhau “Ăn riết không biết cho ăn cái gì nữa, tính không ra”. Đó là nỗi khổ chung của các bà nội trợ. Đồng bệnh tương lân, xin gởi tặng các chị em nội trợ bài thơ này như một lời chia sẻ.

 Nghĩ tới nấu ăn ngán quá trời
Thấy thường mà nhức óc chẳng chơi
Tám người mỗi đứa ghét vài món
Hóc búa còn hơn tính lỗ lời

Người không ăn cá, kẻ kiêng bò
Đứa thì tuyên bố ghét thịt kho
Kẻ cử đường, người cao máu, mỡ
Biết liệu làm sao thiệt phát khờ

Mà trước khi nấu  phải đi mua
Vật liệu lung tung chẳng phải vừa
Một lần đi chợ hơn chục ký
Phải nhờ chồng chở, không thì thua

Muốn ăn ba món, mặn canh xào
Từ A tới Z làm thật lâu
Vừa nấu ăn lại vừa coi cháu
Thật là căng thẳng đến điên đầu

Điên đầu kềm chế có được đâu
Quát tháo ầm lên chẳng đuôi đầu
Ông xã nói dữ như chằn lửa
Chẳng còn nhỏ nhẹ như buổi đầu

Ai chẳng muốn mình mãi dễ thương
Nhưng có nhiều lúc chẳng thể nhường
Tùy ai muốn nghĩ sao thì nghĩ
Miễn  mình bản chất vẫn hiền lương

   Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment