Friday, May 17, 2013

Khi Bà Nội Trợ Làm Thơ - Người Phương Nam


Làm thơ cũng giống nấu ăn
Vật liệu, công thức đều cần như nhau
Từ ngữ vật liệu bỏ vào
Niêm luật công thức hòa nhau nấu xào
Trước tiên chọn nấu món nào
Món Âu, món Á, cơm tàu, cơm ta
Cá tôm, trứng thịt hay gà
Muốn chiên muốn nướng hay là nấu chao
Làm thơ muốn thể lọai nào
Lục bát, tứ tuyệt bốn câu ba vần
Thơ Đường bát cú thất ngôn
Tự do cho dễ chẳng cần luật chi
Bài thơ chủ ý nói gì
Chọn từ ngữ sẵn thích nghi hài hòa
Sắp xuôi đảo ngược miễn là
Thành câu có nghĩa nghe mà xuôi tai
Y  như món gỏi xé phay
Rau răm, gà luộc, ớt cay, hành nồng
Bài thơ theo đó là xong
Lý đời, vịnh cảnh, nói ngông mặc tình
Hay là thơ thẩn chuyện tình
Tiếu lâm thư giãn bực mình dẹp qua


  Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment