Friday, June 7, 2013

Chữ "Nhẫn" Đứng Đầu Trăm NếtÔng Tử Trương muốn đi xa, đến chào Đức Khổng Tử và xin Ngài một lời khuyên.

Đức KhổngTử nói: “Chữ “nhẫn” đứng đầu trăm nết.

Nhưng “làm sao phải nhẫn?” Trương Tử hỏi lại.

Đức Khổng Tử trả lời:

- Thiên Tử mà nhẫn thì nước không sinh hại.
- Chư hầu mà nhẫn thì nước sẽ mạnh lớn thêm.
- Quan lại mà nhẫn thì chức vị sẽ thăng tiến.
- Anh em mà nhẫn thì cửa nhà giầu sang.
- Vợ chồng mà nhẫn thì ở được với nhau trọn đời.
- Bạn bè mà nhẫn thì thanh danh không mất.
- Hễ nhẫn thì không lo tai hoạ.

Ông Trương Tử hỏi lại: “Nếu bất nhẫn sẽ ra sao?

Đức khổng Tử nói:
- Thiên Tử mà bất nhẫn thì nước sẽ trống không.
- Chư hầu mà bất nhẫn thì mất mạng.
- Quan lại mà bất nhẫn thì sẽ bị hình phạt.
- Anh em mà bất nhẫn thì sẽ chia rẽ.
- Vợ chồng mà bất nhẫn thì phải xa nhau (ly thân, ly dị).
- Tự mình mà bất nhẫn thì không thể tránh được lo lắng.


Trương Tử nói: “Phải lắm ! Phải lắm !

Sưu Tầm

4 comments:

 1. Cau chuyen that Tham Thuy, hay lam chi.

  ReplyDelete
 2. Rất thấm . Cảm ơn Chị Tồ Kim .

  ReplyDelete
 3. Cám ơn các bạn đã ghé thăm
  Tố Kim

  ReplyDelete

 4. Chữ nhẫn với chữ nhẫn trong nhẫn cưới có cùng nghĩa với nhau không?
  Trao nhẫn cho nhau,tức khuyên nhau phải sống nhẫn để vợ chồng được trăm năm bền chặc .

  ReplyDelete