Thursday, June 13, 2013

Sớt Chia - Người Phương Nam


Là sa mạc ngại gì thêm hạt cát
Hãy dang tay dung chứa đón chào người
Kẻ sa cơ lỡ bước tắt nụ cười
Thêm hạt cát cũng không làm quá tải

Là sông nguồn tiếc chi vài giọt nước
Hãy mưa tuôn  san sẻ chút tình người
Cho những ai khốn đốn cạn niềm vui
Mất vài giọt, nào cạn đi nguồn nước

Nếu trời cho mười xin chia bớt một
Cho đi là cách giữ lộc lâu dài
Luật bù trừ, phúc quá thành họa tai
Có vinh quang nào muôn đời tồn tại

Khi chào đời, ai cũng đều tay trắng
Nếu trời thương cho phú quý hơn người
Hãy sớt chia,  tích đức kiếp luân hồi
Cho bao nhiêu là bấy nhiêu nhận lại 

Một đời người uống ăn được là mấy
Một bát, một ly, ngủ cũng một giường
Miệt mài chi, danh lợi cõi vô thường
Tranh giành chi rồi cũng thành cát bụi

                   Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment