Thursday, October 22, 2015

Bốn Năm Cha Đã Rong Chơi - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ đến mọi người.
    Đây là ảnh của ba tôi, được chú tôi tạc tượng bằng thạch cao, vì cha và chú tôi là nghệ nhân gốm Biên Hòa. Bức tượng được đặt trong phòng thờ của gia đình. 10 hôm nữa, gia đình sẽ tổ chức giỗ tưởng niệm 4 năm ngày mất của cha tôi. Trân quý. ĐCL

    ReplyDelete