Friday, October 30, 2015

Cái Cột KM Đầy Ý Nghĩa

Chỉ là vấn đề văn hóa
Bọn cai trị nhân dân VN hiện thời đa số là người miền Bắc, không có cái sensibilité của người miền Nam chứ nếu chúng nó rành sáu câu về ngôn ngữ nói chuyện thường ngày của dân Nam Kỳ thì phải hiểu hai chữ viết tắt ĐM không nhất thiết là...Đường Mòn, mà là tiếng ...chửi thề rất là bình dân, rất là phổ thông trong câu nói hằng ngày của dân miền Nam.

Nếu không thì chúng ta đâu có cái chuyện khôi hài này !
tc


CHINH BON CSVN VIET: DM/HO CHI MINH

Sưu tầm

2 comments:

 1. CÂY CỘT Đ M

  cây cột này trớ trêu thật nhỉ
  quả thật là ý "họ" lòng dân
  hãy gọi nó bằng tên "CỘT LẠ"
  đù má mày cái lão TIÊN DÂN

  HỒ CHÍ MINH cái tên xấu hoắc
  Đ M mày cút xéo ngay đi
  hãy đi theo đường mòn Các Mác
  nằm trong lăng ăn vạ làm chi

  chỉ khiến dân tức lên đù má
  vì chịu bao nhiêu nỗi bất công
  vì nhìn thấy Tàu Ô dày xéo
  cả quê nhà, lấn chiếm Biển Đông

  dân tức cho nên dân đù má
  hồ chí minh bán nước cho tàu
  hồ chí minh gây bè kết đảng
  Trọng, Dủng, Sang ... thảy biến thành sâu

  mọt đảng đần một lũ như trâu
  với giặc hèn với dân thì ác
  cái tội ấy khắc lên bia đá
  và truyền bia miệng tới ngàn sau

  Tú Mèo

  ReplyDelete
 2. Theo tôi nghĩ o phải là vấn đề văn hóa Bắc Nam đâu mà là cố ý & dấu hiệu sẽ bị tàn lụi đấy:
  ( sorry nhé )
  Bắc thì ( địt mẹ )
  Nam thì ( đụ má )

  ĐMHCM
  Đường Mòn

  ReplyDelete