Wednesday, October 14, 2015

Forgive - Tha Thứ


Tha thứ là tháo củi xổ lồng cho một người tù mà người tù đó chính là mình.

1 comment:

  1. Easy to say but sometimes very difficult to do...It has to come from both sides, if not, it will be meaningless...

    ReplyDelete