Friday, October 23, 2015

Học Sinh Nào Cô Giáo Nấy!

Chuyện thật dễ cười  
Kỳ thi luận văn cuối khoá, cô giáo ra đề bài "tả người yêu của em".
Thời gian là 90 phút
Nhưng một em học sinh chỉ cần 30 giây là viết đầy đủ ý nghĩa khiến cô giáo "nhất trí" 100% :

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment