Friday, March 18, 2016

Bến Đợi - Mạnh Quỳnh - Phi Nhung - Hương Thủy- Mai Thiên Vân - Quỳnh Dung - Duy Trường...

Mời quý bạn xem vở tuồng cải lương tình tiết éo le ngang trái, nhưng trung nghĩa, thủy chung vẹn tòan do các ca sĩ quen thuộc diễn xuất. 


No comments:

Post a Comment