Sunday, March 20, 2016

Les Plus Belles Cathédrales De France

Mời xem video với tổng họp những hình ảnh của những thánh đường và nhà thờ đẹp nhất ở Pháp. Quí vị sẽ có dịp thưởng thức những kỳ công và tuyệt tác về điêu khắc và hội họa được thực hiện từ mấy trăm năm về trước.
Xin nhớ mở full screen 
Cám ơn người thực hiện

No comments:

Post a Comment