Friday, March 25, 2016

Chuyện Phiếm Ngày Phục Sinh: Có Cách Vào thiên Đàng


Tư-Đen là một tay ăn chơi khét tiếng trong làng. Mẹ hắn lo lắng cho phần hồn hắn nên khuyên " Con mà không lo ăn năn tội và bỏ những tính xấu của con thì khó có vào Thiên Đàng". Tư Đen trả lời với mẹ một cách tự tin " Mẹ khỏi lo, con sẽ có cách". Thế rồi ngày tháng trôi qua và Tư Đen qua đời. Ngay khi lìa ra khỏi xác , linh hồn hắn tốc hành xuống địa ngục. Chủ cửa địa ngục vừa thấy bóng Tư Đen liền đóng cái "rầm" rồi run lẩy bẩy, hắn lẩm bẩm " Cho thằng này vào đây có môn nát bấy cái địa ngục này". 

Tư Đen thấy vậy mỉm cười và mạnh dạn tiến về Thiên Đàng nơi Thánh Phê-Rô và các Thánh đang vui vẻ chuyện trò. Vừa thấy bóng hắn, Thánh Phê-Rô chạy ra, dang tay chặn cửa một cách oai phong và quát "Mười điều răn ngươi đã phạm đủ, ngươi không chịu ăn năn và đền tội, ngươi không đủ tiêu chuẩn vào Thiên Đàng". 

Tư Đen ung dung móc trong cái bị mà hắn đeo bên cạnh trước khi chết một con gà trống to tướng và bóp vào cổ nó liền hai lần. Con gà trống tức thì cất vang hai tiếng gáy "Ò Ó O…O…Ò Ó O….O" khiến các Thánh phải ngưng mọi việc và hướng về phía Thánh Phê-Rô và tư Đen. Tư Đen đang định bóp cổ con gà lần nữa thì Thánh Phê-Rô hoảng hồn kéo hắn qua một bên rồi thầm thì vào tai hắn "Thôi, thôi sợ cha rồi, vào đi cha, chuyện 2000 năm rồi mà còn nhắc chi nữa cha"*
Vậy là Tư Đen thành công. 

Sưu tầm

* Trong cuộc Tử nạn của Giêsu, mặc dù Phêrô đã cam đoan sẽ sống chết với Thầy cho dù các đồng bạn tháo chạy (Mc 14,19.30-31), nhưng đến khi Thầy bị bắt, thì ông đã chối mối quan hệ giữa ông và Thầy Giê-su ba lần (Mc 14,66-72). Tuy vậy, theo các tác giả Phúc âm, ba lần ông chối Thầy đã được Giê-su tiên báo: "Thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần" (Mt 26: 30-35, Mc 14: 26-31; Lc 22: 31- 34; Ga 13: 36 – 38). (Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

No comments:

Post a Comment