Wednesday, June 22, 2016

Cười XHCN : Bí Mật Nhà Nước !

(Cuộc đối thoại giữa gã Thủ Hiến, và anh bán thịt trong một cuộc  "thăm dân cho biết sự tình").


Thủ Hiến:  Chà ! Thịt trông ngon quá. Làm ăn khá không?
Anh bán thịt:  Mấy ngày trước khá hơn. Hôm nay chả bán được cân thịt nào hết.
Thủ Hiến:  Sao vậy?
Anh bán thịt:  Vì đồng chí đến đây, nên an ninh không cho ai vào chợ hết !
Thủ Hiến: Vậy anh bán cho tôi một cân thịt đi !.
Anh bán thịt:  Xin lỗi đồng chí Thủ hiến không thể được !.
Thủ Hiến:  Sao lại không?
Anh bán thịt:  Vì người ta đã tịch thu con dao chặt thịt rồi !.
Thủ Hiến:  Cũng tốt thôi. Vậy bán cho tôi nguyên cái đùi heo này đi.
Anh bán thịt:  Dạ, không được, thưa đồng chí !.
Thủ Hiến:  Anh vẫn không chịu bán cho tôi là sao ?
Anh bán thịt:  Thú thật với đồng chí Thủ trưởng, tôi đâu phải là người bán thịt !. Tôi chỉ là nhân viên an ninh giả vờ làm người bán thịt thôi !.
Thủ Hiến: Thế anh giả làm người bán thịt, vậy thịt này thật hay giả?
Anh bán thịt:  Dạ xin lỗi, tôi không dám tiết lộ bí mật quốc gia !

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment