Thursday, June 30, 2016

Tiệc Cưới Độc Đáo* - Giang Hà


Lễ thành hôn màu cờ sắc áo
Huỳnh Công Thuận + Thanh Hải cô giáo
Chúc trăm năm tuổi thọ kết lâu
Mừng hạnh phúc đời nhiều con cháu
Trai tài trí dũng gốc dân oan
Gái sắc kiên cường nguồn chiến đấu
...Forever... sông núi nước Nam
Hởi hồn thiêng tiệc cưới độc đáo...

  Giang Hà
Melbourne   29/06/2016
*Cảm tác theo Fb. Huỳnh Công Thuận
Sài Gòn Lễ thành hôn màu cờ sắc áo 25/06/2016.
Tại nhà hàng Forever

No comments:

Post a Comment