Friday, June 17, 2016

Mừng Ngày Quân Lực 19-6 - Mai Đằng - Phượng Hồng - Minh Tuấn

Mời quý vị thưởng thức một bản nhạc kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH, sáng tác của nhạc sĩ Mai Đằng. 
Cám ơn nhạc sĩ Mai Đằng. 

No comments:

Post a Comment