Sunday, June 19, 2016

Thu Đông Giao Mùa - Phong Lan


Tiết trời đang lúc giao mùa
Thu đông hoán chuyển hạt mưa rơi nhiều
Kiếm Lan duyên dáng đáng yêu
Đăng Lan nguyên thủy mỹ miều trổ hoa

Lan Úc hương sắc kiêu sa…
Nhưng lòng giá buốt quê nhà quặn đau
Buồn cho “cán cõng” biển ao…
Thương cho đất nước lệ trào xót xa

Cán bộ đầy tớ dân mà…
Nhưng nhìn “cán cõng” OBAMA rực cười
Mỹ quốc cõng chó cưng thôi
Việt Nam cõng cả con người lười ươi !

Miền trung biển chết thấu trời…
Nhân dân làm chủ tiêu đời ngư dân !
Tự do dân chủ vạn lần…
Formosa cá chết chìm dần lãng quên !?

Cửu Long cạn nước đầu trên…
Đồng bằng nam bộ đắp mền đợi mưa
Miền nam tan tác lúa mùa…
Cá tôm khô hạn mặn chua ao hồ !

Việt Nam đồng cạn sông khô…
Thương cho vận nước thả thơ giải sầu
Ai người chia sẻ tâm đầu !?
Có chăng hoa cỏ đáo đau phận người


   Phong Lan
Melbourne   16/06/2016

No comments:

Post a Comment