Saturday, June 17, 2017

Cho Chúng Nó Đạp Xích Lô Thấy Mẹ Luôn! - Hôn LuậnMột cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. 

Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn.

Hôn Luận
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. 
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. 
Hôn vợ gọi là hôn thê. 
Hôn chồng gọi là hôn phu. 
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
Mới hôn xong gọi là tân hôn. 
Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. 
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. 
Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. 
Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn. 
Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn. 
Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn lễ. 
Mê một người nào đó và hôn gọi là Hôn mê. 
Hôn cây rong tảo biển gọi là Tảo hôn. 
Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít. 
Hôn 7 người 1 lúc gọi là Thất hôn. 

Sưu tầm...bậy

No comments:

Post a Comment