Monday, June 26, 2017

Mừng Đón Lễ Cha Về - TTB


Mừng lễ Cha về với nỗi vui.

Nhớ Ba, con se sẻ mỉm cười 
Vì, Ba phong kiến tuyệt vời
Nhất nam viết hữu, gái thời Thiên Kim
Con gái, Ba cho tới trường 
Trau dồi nghiên bút kém nhường  chi trai !
Con trai, Tài - Biết  làm đầu 
Vũ phu cấm kỵ ...dù cành hoa tươi !
Nhân Đức,  Lễ, Nghĩa  mài đồi
Giòng đời xuôi ngược. ..giúp đời, hộ thân 
Đón lễ Cha về... với nỗi say 
Say tình từ phụ thoảng hương  ngậy
Tình Ba nồng ấm  Yêu Thương  Mẹ 
Tay mãi trong tay...ai sánh tày?
Tình Ba cao cả...vì con trẻ
Cho hết...chúng con, trọn kiếp người  !...
Nhớ mãi không thôi...giây phút cuối 
Nắm chặt tay con, Ba mỉm cười 
Với giọng trầm ngâm Ba khẻ nói 
"Thiên Kim , con gái của Ba ơi,
Gia bảo Ba cho phút  cuối đời 
Xứ người sống tốt, sống vui
Sẵn sàng chấp nhận, phải luôn mỉm cười! ..."
Đón lễ. Cha về ...vui với say
Tâm tư con trẻ ước mơ hoài
Kiếp sau nếu có, cho con được 
Làm con gái của Ba,
như con đã được  ở  kiếp này !...


Liège, 25/6/17
TTB

No comments:

Post a Comment