Saturday, June 24, 2017

Tên Lửa Tomahawk Ma Dzê In Viêt Nam !

Tên lửa Tomahawk ma dzê in Chet Na

Tên lửa Tomahawk ma dzê in Viêt Nam !

Lượm trên mạng

1 comment:

  1. Con ếch Việt Cộng sắp chết vì Tàu luộc nước sôi, ngất ngư 95 % rồi...
    Chờ chết...
    Nhưng dân khổ, nhất là đàn ông, thanh niên bị mổ lất hết nội tạng....

    ReplyDelete