Sunday, June 11, 2017

Làm Phản Động Con Mẹ Gì? - Ku Búa


Mấy bạn phản động nè, tôi muốn nói này. Mấy bạn làm phản động làm cái gì cho nó mệt xác. Mấy bạn có thay đổi được ai đâu. Đất nước này do mấy tay lớn ở trên quyết định chứ không phải do các bạn. Cho nên các bạn tốn công bỏ sức đấu tranh để làm gì? Các bạn được cái gì? Nói thiệt đó. Mấy tay chém gió trên Facebook toàn phán như đúng rồi. Kết quả là gì? Có thay đổi gì không?
 1. Làm phản động làm gì khi xung quanh chẳng mấy người nghe chứ đừng nói gì hiểu.
 2. Làm phản động làm gì khi bản thân bạn còn lo chưa xong mà đòi lo chuyện đất nước.
 3. Làm phản động làm gì bạn bè và người thân nói bạn bị khùng và rảnh.
 4. Làm phản động làm gì mọi người khi biết bạn như thế lại bắt đầu xa lánh.
 5. Làm phản động làm gì khi người dân chỉ muốn làm kinh tế chứ không bận tâm đến chính trị.
 6. Làm phản động làm gì kinh tế đất nước ngày càng phát triển.
 7. Làm phản động làm gì chẳng được xu nào đã vậy còn tốn tiền.
 8. Làm phản động làm gì khi làm ăn sẽ bị xách nhiễu.
 9. Làm phản động làm gì khi đi biểu tình sẽ bị bắt.
 10. Làm phản động làm gì tác động cá nhân là quá nhỏ.
 11. Làm phản động làm gì khi không có tiền thì nói ai mà nghe.
 12. Làm phản động làm gì khi chính những người phản động nếu có cơ hội ra nước ngoài sẽ đi liền. Còn lời thề đấu tranh hả? Ủa có nói đâu?
 13. Làm phản động làm gì khi ở trọ sẽ bị chủ nhà đuổi.
 14. Làm phản động làm gì khi là sinh viên thì sẽ bị nhà trường dọa đuổi.
 15. Làm phản động làm gì khi có nguy cơ vô tù, dù rất nhỏ.
 16. Làm phản động làm gì trên Facebook người ta chỉ like mấy ảnh gái xinh trai đẹp.
 17. Làm phản động làm gì khi tương lai đất nước thì mù mịt và vô vọng.
 18. Làm phản động làm gì khi người dân lại thờ ơ và vô cảm.
 19. Làm phản động làm gì khi cha mẹ bạn cũng đâu ủng hộ bạn.
 20. Làm phản động làm gì khi phong trào phản động như đang dậm chân tại chỗ.
 21. Làm phản động làm gì khi đấu tranh hoài mà tiến triển thì chẳng thấy bao nhiêu
Nên tôi nói với các bạn phản động này. Các bạn tốn công sức để làm gì? Các bạn có được con mẹ gì đâu mà? Mấy bạn không thấy tốn công sức để rồi thất vọng hả? Vậy hy vọng để làm gì không biết nữa. Mệt quá đi.
Nghe xong, một bạn trẻ phản động nhìn Ku Búa và nói: “Vì tôi yêu đất nước này và muốn nó tốt hơn. Chúa đã dạy tôi không được thờ ơ và vô cảm. Đất nước này là của tôi và tôi sẽ sống vì nó. Còn bạn suy nghĩ gì thì kệ mẹ bạn. Bạn vô cảm nhưng tôi thì không.”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

No comments:

Post a Comment