Friday, March 9, 2018

Phiếm: Lý Do Người Việt Ăn Thịt Chó


Vua Hùng thứ 19 có con gái đẹp nhưng nghĩ mãi không ra cách tuyển rể. Ban đầu vua định bắt chước tiên đế chọn rể bằng lễ vật voi, gà, ngựa quý; ngặt nỗi rừng núi đều đã phá xong, tìm đâu ra bóng một con voi đủ hai ngà, nói chi đến chín!

Lục tìm sử sách, vua phát hiện đời Hùng Vương thứ sáu chọn rể theo cách Master chef, thế là vua mừng rỡ ban lệnh: “Hễ ai nấu được một món ăn hội đủ tất cả sản vật quốc gia thì được làm phò mã!”
Lệnh ban rồi, cả tháng sau nhà vua ngán ngược ngán xuôi thử hàng trăm món thí sinh dâng lên, mà vẫn không tìm ra rể quý! Món đủ sơn hào thì lại thiếu hải vị, có hương vị đồng quê thì thiếu vẻ đường hoàng quốc yến.
Đang lúc tuyệt vọng thì thí sinh cuối cùng dâng lên vua một mâm thức ăn phủ lụa điều, trên đề ba chữ CĐL. Vua Hùng và Lạc hầu Lạc tướng vò đầu đoán mãi không hiểu ba chữ ấy nghĩa là chi. Sợ nhà vua đoán mò không ra sẽ chuyển sang... nghĩ bậy, thí sinh vội cắt nghĩa:
- Thưa, CĐL có nghĩa là Chó Đút Lò!
Vua Hùng 19 ngẩn người giây lát, rồi quát lớn:
- Thịt chó có gì lạ mà dâng lên cho ta ngự! Đó là chưa kể mùi mắm tôm nồng nặc thế này làm sao đãi khách lân bang? Loại!
Chàng trai không chút nao núng, phản biện:
- Bệ hạ ơi, đề bài Ngài ban ra là một món ăn hội đủ sản vật quốc gia, phải không ạ? Thế thì dưới gầm trời nầy, có loài nào ăn không từ thứ gì dù dơ bẩn đến đâu, khó nuốt đến đâu, như loài chó? Loài này đã đớp sạch mọi thứ trời cho từ than đá đến dầu mỏ, mọi thứ con người làm ra từ phân bón đến thuốc chữa ung thư, từ viên gạch lát đường đến cả tượng đài...! Cho nên có thể nói tất cả giang sơn gấm vóc của bệ hạ đều hiện diện trong bụng con chó đút lò này!
Vua Hùng 19 vỗ đùi:
- Quá hay! Cũng may là cái lò chưa kịp vô bụng nó! Ta chấp thuận cho ngươi làm phò mã!
Từ đó, ngoài tục xăm mình và ăn trầu, dân Việt có thêm thực đơn CĐL!

Người già chuyện (theo Người Đô Thị)

No comments:

Post a Comment