Saturday, June 29, 2019

Chào Thành Phố Biển - Ba Ngày Yên Vui Với Biển - Giã Biệt Phố Biển - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Tôi đã có 3 ngày vui chơi ở Mũi Né, Phan Thiết, 3 ngày cùng với gia đình con cháu. Tôi vừa về đến nhà chiều nay. Xin chia sẻ với quý vị 3 bài thơ tôi đã cảm tác trong chuyến đi này.
ĐCLNo comments:

Post a Comment