Monday, August 19, 2019

Món Quà Chưởi Cha Thằng Việt Cộng


Lượm trên mạng

1 comment:

  1. May quá, cuốn sách được dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng chắc cũng mất cả năm ngài "tưởng thú" này mới đọc xong vì vừa coi vừa đánh vần Cờ lờ mờ vờ.

    ReplyDelete